Grāmatvedības pakalpojumi

  Grāmatvedības pakalpojumi uzņēmumiem un privātpersonām

  Atkarībā no Jūsu uzņēmuma lieluma, darbības nozares un specifikas, darījumu apjoma mēnesī un Jūsu vajadzībām piemērotus grāmatvedības pakalpojumus.

  Mūsu grāmatveži ir pieredzējuši un kompetenti nodrošināt pilna servisa grāmatvedības kārtošanu, tāpēc varat pilnīgi brīvi izvēlēties pakalpojumu kopumu sava uzņēmuma vajadzībām. No Jūsu vēlmēm un vajadzībām, darba un dokumentu apjoma būs atkarīga grāmatvedības pakalpojumu mēneša maksa. Katram klientam nodrošinām individuālu pieeju.

  Mūsu piedāvātie grāmatvedības pakalpojumi:

  • PVN deklarācijas un to pielikumi
  • Gada pārskatu sagatavošana
  • Gada ienākumu deklarāciju sagatavošana juridiskām un fiziskām personām
  • Pārskati par kvīšu izlietojumu
  • Darba devēja ziņojumi (VSAOI un IIN)
  • Ziņas par darba ņēmējiem
  • Darījuma dokumentu pārbaude un iegrāmatošana
  • Valsts budžetā maksājamo nodokļu aprēķināšana
  • Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu uzskaite
  • Operatīvās bilances sagatavošana
  • Darba algas aprēķināšana un lietvedības kārtošana
  • Kases un bankas operācijas, avansu pārskati
  • Debitoru un kreditoru uzskaite, salīdzināšanas aktu sastādīšana
  • Statistikas pārskatu veidošana un citi grāmatvedības pakalpojumi

  Citi pakalpojumi

  Uzņēmumu dibināšanas dokumentu sagatavošanu

  Palīdzam jaunajiem uzņēmējiem pareizi sagatavot visus nepieciešamos dokumentus uzņēmuma dibināšanai un piedāvājam izstrādāt kvalitatīvu un efektīvu grāmatvedības uzskaites metodiku.

  Konsultācijas nodokļu jautājumos

  Sniedzam konsultācijas ar nodokļu samaksu un optimizāciju saistītos jautājumos gan mūsu klientiem, gan uzņēmumiem, kam ir savi štata grāmatveži vai kuri saņem grāmatvedības pakalpojumus citos uzņēmumos.

  Kā notiek dokumentu aprite

  Kā notiek dokumentu aprite

  • Jūsu ērtībām un laika ekonomijai jebkurus dokumentus varam pieņemt elektroniski vai mūsu birojā klātienē
  • Jums nepieciešamos pārskatus sagatavojam un nosūtām elektroniski
  • Darbā izmantojam grāmatvedības programmu “Horizon”, kas piedāvā plašas pārskatīšanas un informācijas apstrādes iespējas

  Sazinieties ar mums, lai iegūtu plašāku informāciju par grāmatvedības pakalpojumiem.

  Tālr. (+371) 283 74 657
  E-pasts: info@risinajums.lv

  Pieredze grāmatvedības pakalpojumu sniegšanā visdažādāko nozaru uzņēmumiem

  būvniekiem, ražotājiem, mazumtirgotājiem un vairumtirgotājiem, pakalpojumu sniedzējiem, nekustamo īpašumu apsaimniekotājiem, valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, izglītības, tūrisma, veselības un citās nozarēs strādājošiem uzņēmumiem.